Till dig som Vårdgivare!

Vi har ett utvecklat och brett samarbete med många vårdgivare och vi tar emot remisser från hela landet. Vår verksamhet omfattar första linjens psykiatri, dvs stöd och behandling för psykisk ohälsa.

Nya remisser

Vi tar endast emot nya remisser via brev eller fax vid akuta tillstånd. Vi har generösa öppettider (8-22 alla dagar) och våra behandlare har en stor kapacitet att ta emot dina patienter.

Vi försöker i möjligaste mån erbjuda nya patienter en tid inom 3 dagar. Vid akuta fall erbjuder vi en tid inom 24 timmar. Oavsett om ni söker en seriös partner som kan fungera som psykosocialt team eller bara har behov av att hantera tillfälliga toppar eller att kapa köer. Vi kan vara ert effektiva stöd oavsett vilket.

Som vårdgivare kan du teckna ett förmånligt samarbetsavtal med oss med ekonomiska fördelar för din verksamhet.

Vi erbjuder psykosociala och psykoterapeutiska insatser under kortare eller längre behandlingsperioder, alltid i överenskommelse med dig.

Vår personal

Våra behandlare är Leg. Psykoterapeuter, Psykologer och Kuratorer med en grundläggande psykoterapiutbildning.

Alla som jobbar hos oss har en kontrollerad och säkerställd kompetens som minst motsvarar sjukvårdshuvudmännens krav för vårdarbete inom området psykisk ohälsa.

Flera av våra behandlare är dessutom utbildade för att möta barn under 18 år och flera av dem behärskar andra språk utöver svenska. Vi har anställda Familjebehandlare som arbetar utifrån barnperspektivet och med Par- och familjeterapi på systemisk grund.

Patientsäkerhet och Sekretess är viktigt för oss och alla som jobbar hos oss är fast anställda eller tjänstgör på fasta långtidskontrakt. 

Övrig information

Till oss kommer patienter från olika samhällsområden och våra behandlare är vana att arbeta med personer från eller med erfarenheter från andra kulturer.

För arbete med Sex- och samlevnadsproblematik har vi en erfaren Sexolog i vårt team. Vi arbetar där särskilt kring kvinnors och mäns sexuella svårigheter och låsningar.

I vår arbetsmetodik använder vi oss endast av moderna kognitiva metoder såsom KBT, IPT, ACT, Schema terapi, Affektfokuserad terapi mm. När så behövs så erbjuder vi även moderna psykoterapeutiska korttidsterapier, ex. vis inom PDT.

Utöver individuella behandlingsformer så erbjuder vi även olika gruppsammankomster inom Stress, Utmattning, Ångest, Sömn samt för kvinnor som lider av Vestibulit. Alla med KBT-verktyg i botten.

Om du behöver nå oss så tar vi emot meddelanden hela dygnet:
Du ringer bara vår växel, nummer 08-525 098 55 och lämnar ett meddelande så ringer vi upp dig så fort vi kan.