Kommunal familjerådgivning

Samtalshuset är leverantör av kommunal familjerådgivning. Vi har avtal med flera kommuner. Egenavgifterna för ett familjerådgivningssamtal varierar mellan kommunerna. Hör med oss om vad som gäller för din kommun

Om kommunal familjerådgivning

I familjerådgivningen hos oss får ni stöd för att bearbeta samlevnadsproblem och andra konflikter. Rådgivningen riktar sig till par i olika konstellationer samt vuxna familjemedlemmar som upplever sig ha relationsproblem eller som befinner sig i en känslomässig kris på grund av samlevnadssvårigheter. Våra familjerådgivare är behjälpliga i att bearbeta känslomässiga låsningar, förhindra destruktiva separationer samt stödja er i ert gemensamma föräldraansvar.
Ett samtal pågår under cirka 90 minuter och det kan som regel behövas flera samtal för att nå resultat. Er kommun avgör hur många besök ni kan få till ett subventionerat pris och hur stor egenavgiften är. Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt och erbjuder en tid för ett första samtal inom 48 timmar, oftast ännu snabbare.