Kommunal Familjerådgivning

Samtalshuset erbjuder för närvarande inga tjänster inom kommunal familjerådgivning.

Om Familjerådgivning

OBS! Vi tar fn inte emot nya uppdrag inom kommunal familjerådgivning. Om du istället önska komma privat till oss så kontaktar du vår kundtjänst så hjälper vi dig.

I vår familjerådgivning får ni stöd för att bearbeta samlevnadsproblem och andra konflikter. Rådgivningen riktar sig till par i olika konstellationer samt vuxna familjemedlemmar som upplever sig ha relationsproblem eller som befinner sig i en känslomässig kris på grund av samlevnadssvårigheter. Våra familjerådgivare är behjälpliga i att bearbeta känslomässiga låsningar, förhindra destruktiva separationer samt stödja er i ert gemensamma föräldraansvar.
Ett samtal pågår under cirka 90 minuter och det kan som regel behövas flera samtal för att nå resultat. Er kommun avgör hur många besök ni kan få till ett subventionerat pris och hur stor egenavgiften är. Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt och erbjuder en tid för ett första samtal inom 48 timmar, oftast ännu snabbare.

Du kan enkelt boka tid för fysiska eller digitala möten direkt här på hemsidan. Finns ingen ledig tid tillgänglig i vår online-bokning så kontaktar du vår kundtjänst så hjälper vi dig.