image

 

 

 

Psykoterapi - Vad är det och hur går det till?

Upplever du stunder av återkommande tomhet, ångest eller panikångest? Är du ofta orolig, ledsen, vilsen, deprimerad eller bara arg i största allmänhet? Brusar du upp lätt eller känner dig svartsjuk? Känner du en känsla av att vara lurad och inte riktigt älskad? Upplever du det ibland som om du skulle vara bortvald och inte tagen på allvar i dina relationer?

Det räcker säkert inte för dig att vi säger att du definitivt inte är ensam om den känslan. De flesta av oss kan i större eller mindre grad och från tid till annan drabbas av dem. Att däremot kunna få någon att tala med och gå i psykoterapi under en period kan ge dig verktygen du behöver för att bearbeta och hantera sådana känslor och tankar på ett bra sätt.

Genom våra legitimerade psykologer och terapeuter kan du få hjälp med effektiva och individuellt anpassade psykoterapisamtal. Kontakta oss för tidsbokning.

En psykoterapi börjar alltid med ett orienteringssamtal där du får en möjlighet att beskriva dina problem, tankar och känslor för terapeuten. Ni gör tillsammans upp en målbild och en strategi om vad du som klient vill uppnå med dina samtal hur din fortsatta psykoterapi ska gå vidare. Därefter väljer terapeuten i samråd med dig vilken metod som ni ska arbeta efter, hur ofta ni ska träffas och hur lång tid psykoterapin ska löpa på. Detta ger dig som klient en trygghet och en förutsebarhet som gör att ni båda har en tydlig ram att arbeta utifrån.

Psykoterapi är en samtalsform som går väsentligt djupare och bredare än såväl coachning som samtalsterapi och som inte i första hand har fokus på en yrkesroll. Den är avsedd som en behandlingsform för att lindra eller försöka komma till rätta med olika psykiska besvär, såsom olika ångesttillstånd, depressioner, utmattningssyndrom, svårt att sova, tvångstankar, oro, relationssvårigheter, fobier med mera.

I psykoterapin arbetar vi med din självbild, identifierar dina sår eller tillkortakommanden, tittar på dina försvar och startar en läkningsprocess för att på sätt öka din förståelse om vem du är. Syftet är att stödja och hjälpa dig så att du ska kunna förändra ditt beteende och handlingsmönster för att kunna göra dina val i livet mot bättre välmående.

Den traditionella klassiska psykoterapin löper vanligtvis över en längre tidsperiod, men det finns numera även olika former av vetenskapligt bekräftade korttidsterapier som med framgång kan användas för vissa problem och för vissa personer. En annan populär metod kan vara olika former av KBT inriktade metoder. Vi ger dig råd om vilken typ av samtalsform som passar just dig och dina behov.

För att en psykoterapi ska vara framgångsrik behövs motivation, vilja och en egen insikt om att du vill uppnå en stadigvarande förändring. Att börja gå i psykoterapi kan till en början upplevas som både påfrestande och jobbigt, men också som en frigörande och läkande behandlingsform.

Sessionerna planeras in veckovis, där även uppehåll för lov och storhelger planeras in. Den detaljerade planeringsprocessen är en del av behandlingen och görs för att skapa en trygghet och regelbundenhet.