image

 

 

 

Samtalsterapi och samtalsstöd

Vi kan alla hamna i livssituationer, korta och tillfälliga eller ibland mer utdragna och permanenta, där vi behöver ett samtalsstöd. Samtalsterapi kan vara ett alternativ för dig som i din livssituation känner en nedstämdhet som inte vill gå över, upplever känslor av tomhet, är utmattad, lider av ångest i olika former, har svårt att sova, känner dig deprimerad, har relationssvårigheter, oro med mera. Symptomen är i huvudsak desamma som i de fall där behandling med psykoterapi kan vara lämplig. Skillnaden är djupet i symptombilden. Våra erfarna terapeuter hjälper dig i diagnosen.

I samtalsterapin arbetar vi med din självbild, självförtroende och självkänsla. Vi arbetar med olika tekniker utifrån de problem som du kommer med. Målet med samtalsterapin är att öka din förståelse om vem du är. Syftet är att stödja och hjälpa dig så att du ska göra medvetna och egna val om hur du vill leva ditt liv.

Terapisessionerna planeras veckovis och ska inte föras med längre uppehåll än två veckor. Skälet är att skapa och behålla de nödvändiga förutsättningarna för förståelse, bearbetning och läkning.