image

 

 

 

Gruppterapi

Gruppterapi arbetar på samma sätt som individuell terapi, med syfte att bearbeta en individs hela livssituation, och fokuserar dessutom på individens interaktion med andra personer i gruppen.

Gruppterapi kan ge ett bredare perspektiv på de problem och besvär som individen har när ett erfarenhetsutbyte och igenkännande kring och mellan personerna i gruppen uppstår. Man kan både känna igen sig och få nya insikter om hur andra tänker och närmar sig ett problem eller frågeställning. Gruppen fungerar ofta som ett stöd, men kan också vara en utmaning där jag behöver visa mig i ett större sammanhang.

Vi startar med jämna mellanrum nya grupper. Om du vill anmäla ditt intresse för en grupp är du välkommen att kontakta oss.