image

 

 

 

Par- och relationssamtal

Par- och relationssamtal är en form av samtal där par i olika konstellationer träffas tillsammans med en terapeut. Vi ser på och analyserar problemställningen, klargör olika synsätt i förhållandet och vad konflikten egentligen orsakas av. Vi klargör var parterna befinner sig i sin relation. Var de står idag och vad de vill uppnå med relationen. Vi ser på vad som hindrar dem från att komma dit de önskar och hur de kan komma dit.

Par- och relationssamtal kan både vara av helt privat karaktär såsom, partner- och kärleksrelationer, men kan även vara andra av annan typ, exempelvis relationer i arbetet, med syskon, egna vuxna barn och föräldrar.

Alla relationer förändras och utvecklas över tiden, inte sällan utan att vi själva är riktigt medvetna om förändringen. Rätt som det är kommer en dag när vi upptäcker att vi inte känner igen oss själva och där vi kanske börjar tvivla på att vi vill fortsätta i relationen. Vi ställer oss frågor som; Vem lever jag egentligen med? Känner jag den här personen? Så här var det inte när vi träffades eller inledde vår relation. Hur förändras ett förhållande när vi blir föräldrar? Hur förändras vi i förhållanden över tiden eller i olika steg av karriären när tiden för varandra känns knapp? Hur påverkas lusten till sex och samlevnad efter en tid tillsammans?

Hur förändras vår relation när vi blir äldre, när vi kanske har slutat att arbeta och helt plötsligt inser att vi delar ett liv med en person vi inte längre känner.

Listan kan göras lång och oftast har vi glömt att tala och lyssna på varandra på ett respektfullt och intresserat sätt. Vi har tillåtit vardagen och vardagsbestyren att ta över och vi börjar tolka och tror oss veta sanningar om vår partner som inte alltid är avstämda med den andre.

I ett sådant skede kan det vara bra att gå i par- och relationssamtal och få hjälp av en utomstående samtalspartner som, utan förutfattade meningar eller låsningar, kan ge tid och utrymme till båda parter och som vågar ställa även obehagliga frågor. Frågor som kanske inte har ställts på länge, eller ens någon gång tidigare, och som parterna undvikit.

Relationssamtal i jobbet kan handla om konfliktlösning i arbetsgruppen, i relationerna till kollegor och mellan en chef och en medarbetare.