Samtalshuset bokningsregler och övriga villkor

Bokning av tider

Boka tid direkt via vår onlinebokning här på hemsidan eller använd kontaktformuläret om du inte kan hittar en passande. Bokningen har telefontid: mån och ons kl 10-11. Vi bokar in besök mellan 8-22, under hela året och alla dagar i veckan (även på helgerna). Vi försöker alltid hitta en tid som passar dig och håller även tider öppna för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda dig en tid för ett första konsulterande samtal.

Om vi inte kan svara just då när du ringer så kan du istället lämna ditt namn och telefonnummer på vår telefonsvarare eller skicka ett meddelande till oss med kontaktformuläret. Då ringer vi upp eller kontaktar dig istället så snart vi kan.

Telefonnummer till vår Bokning är 08-525 098 55. Tidsbokning per telefon görs alltid på svenska. För bokningar eller förfrågningar på annat språk så ber vi dig skicka ett meddelande till oss.

När du besöker oss vill vi att du inte kommer för tidigt utan istället så nära inpå den tid som du har bokat, helst max 5 minuter innan besökstidens början.

Avbokningspolicy

Om du får förhinder, oavsett orsak, så måste du avboka din tid senast 24 timmar i förväg. Om avbokning inte skett i tid så debiterar vi en avbokningsavgift.

Du kan avboka tider direkt via vår onlinebokning här på hemsidan eller så ringer du till vår bokning, telefonnummer 08-525 098 55.

Region Stockholms Sjukvårdsförvaltning har beslutat att införa en enhetlig avbokningsavgift på 400 kronor från den 1 september 2020 för alla personer som uteblir från besök eller bokar av sent utan giltigt skäl. Det betyder att om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besökets början eller uteblir måste du betala avbokningsavgiften. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Samtalshuset erbjuder alltid möjlighet till digitala vårdmöten via vår APP eller telefon som alternativ till en avbokning. Som ett giltigt skäl för sena avbokningar godtar vi besök för annan akut egenvård på sjukhus eller plötsligt dödsfall i familjen. I alla andra fall debiteras avbokningsavgiften.

Samtalshuset förbehåller sig rätten att avsluta din behandlingsserie om du bokar av upprepade gånger, oavsett om det skett mer än 24 timmar före besökstidens början eller inte, eller om du uteblir helt från ett bokat besök. Då krävs det en ny remiss innan du kan boka tider igen.

Du kan inte boka om tider genom att först boka av en tid och sen boka en ny tid inom samma 24-timmars period. Du debiteras du både en avbokningsavgift och en ny egenavgift för det nybokade besöket.

Du kan inte att boka av en tid genom att skicka ett sms till någon av våra sms-servrar, genom att skicka mail oss eller genom att kontakta terapeuten direkt.

Den här avbokningsproceduren gäller alla typer av bokningar. Digitala möten via vår app kan inte avbokas via appen, utan måste göras här på hemsidan på samma sätt som för fysiska besök.

Betalningsvillkor för Privatvårds erbjudanden

Vi har en särskild prislista för privat vård. Beställer du någon privat vårdtjänst eller något av våra paketerbjudanden så kan du i undantagsfall komma överens med oss om att få dela upp din betalning i 1 eller 2 delbetalningar. En sådan överenskommelse görs i samband med att du bokar ditt första besök hos oss.
Förutsättningen för en delbetalning är dock att hela det utestående beloppet ska vara slutbetalt innan du avslutat dina sessioner hos oss. Köpta paket gäller som längst i sex månader från beställningsdagen. Beställda paket återbetalas inte, oavsett om du utnyttjat paketet eller inte.

Byte av Behandlare/Terapeut

Av erfarenhet vet vi att ett förtroendefullt samarbete mellan dig och din terapeut är viktigt för resultatet i en bra samtalsserie. Även om terapeuten är välutbildad och erfaren så vet vi att det behöver ”klicka” till mellan er för att ett förtroende ska kunna grundas. Hos oss får du därför en möjlighet att byta till någon av våra andra terapeuter (max. två byten) om du upplever att det där ”klicket” inte inträffar, utan att detta innebär någon merkostnad för dig. Vid ett byte betalar du nämligen inget för den första sessionen med den nya terapeuten. Du ringer bara till vår kundtjänst och säger att du vill byta. Vi är ju alla olika som människor och personkemin är en viktig förutsättning för ett gott resultat och samarbete.

Förskottsbetalning vid digitala vårdmöten

Om du besöker oss i vår mottagning så betalar du alltid ditt besök på plats, men tidsbokningar för digitala vårdmöten betalas alltid i förskott. Vi genomför endast vårdmöten där vi kan säkerställa att betalning har skett. Ovan angivna regler om förskottsbetalning gäller endast privat vård. För dig som kommer via remiss från annan vårdgivare gäller andra bestämmelser.

Övriga betalningsvillkor

Arvodet betalas vid varje besök. Vi tar helst inte emot kontanter och vill därför att du betalar med kort eller använder bankernas SWISH tjänst. Om du besöker oss regelbundet och över en längre tid så kan du komma överens med oss om att få betala mot faktura. Vi förbehåller oss dock rätten till kreditprövning innan vi godkänner fakturering. Kostnaden för detta läggs på fakturabeloppet. Vi fakturerar normalt endast våra paketerbjudanden inom privat vård och på alla fakturabelopp understigande 1 500 kr tillkommer en fakturaavgift på 75 kr. Betalningsvillkor på en faktura är 10 dagar och för delbetalningar gäller ett lägsta belopp om 1 500 kr/månad.

I den mån vi erbjuder rabatterade paketpriser så gäller dessa endast i samband med att du beställer ett paket vid första besöket, inte som rabatt för ett antal genomförda sessioner i efterhand.

Dröjsmålsränta vid utebliven betalning utgår enligt bestämmelserna i räntelagen. Dessutom tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr om vi behöver påminna dig. Vi skickar endast ut en påminnelse och om vi då inte får betalt så lämnas fakturan till inkasso för att säkerställa vår fordran. Om vi behöver skicka fakturan till inkasso tillkommer ytterligare avgift