Om oss

Samtalshusets medarbetare är Leg. Pyskoterapeuter, Psykologer samt Kuratorer med vidareutbildning inom sina respektive kompetensområden

Trygghet med Kompetens!

Du som patient kan vara helt trygg med att våra medarbetare alltid uppfyller samtliga kompetenskrav som Regionernas Sjukvårdshuvudmän ställer på vårdgivare inom psykisk ohälsa.

Vi har en egen specialistläkare knuten till våra mottagningar och samarbetar ofta med andra läkare, naprapater, kostrådgivare m.fl. Vid behov förmedlar vi också kontakter till ekonomisk/juridisk expertis.

Samtalshuset är medlem i Svenskt Näringsliv, Almega Vårdföretagarna och vi har kollektivavtal för alla våra medarbetare.

Kvalitet och trovärdighet är viktig för oss. Vi är måna och att alltid göra rättvisa och korrekta affärer och vi är alltid noggranna med betalningar av skatter och allmänna avgifter.

Vårt fokus!

Basen för vår verksamhet utgörs av samtalet i det mänskliga mötet. Vi jobbar med enskilda individer, i större eller mindre grupper samt med par- och relationssamtal. Vi jobbar ofta ensamma men kan också, när det behövs och är lämpligt, arbeta som behandlingsteam med flera kompetenser.

Varmt välkommen!

Som registrerad vårdgivare står vi under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och följer all lagstiftning och bestämmelser som gäller för verksamhet inom Hälso- och Sjukvårdsområdet. Vi har väldokumenterade ledningssystem för kvalitetsutveckling och verksamhetsuppföljning.

Samtalshuset tillämpar en strikt extern/intern sekretess i allt patientarbete. Journalföring sker elektroniskt i säkra och skyddade miljöer på våra mottagningar. Du kan därför vara helt säker på att dina journaler inte kommer att delges någon annan utan din tillåtelse.