Samtalshuset Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in om dig?

Samtalshuset är en registrerad vårdgivare som står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och vi följer all lagstiftning och bestämmelser som gäller för verksamhet inom Hälso- och Sjukvårdsområdet. I vårt arbete värnar vi alltid om din personliga integritet, vilket innebär att vi ser till att samla in nödvändig personlig information på ett ansvarsfullt sätt. Det är naturligtvis viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur och varför vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Informationen som vi behöver är uppgifter som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig samt den medicinska informationen som behövs för att våra behandlare ska kunna ge dig den vård som du har rätt att förvänta dig. Det betyder att vi således kan komma att direkt, eller indirekt, behöva samla in information om dig och de medicinska uppgifter som behövs för behandlingsarbetet.

Informationen används dessutom inte bara för att hjälpa dig under behandlingsarbetet utan är en del av informationen i de journalhandlingar som vi behöver föra och arkivera enligt Hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Hur hanterar vi informationen om dig?

Samtalshuset säkerställer att all information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet och patientsäkerhet samt enligt de krav som ställs i lagen. Vi har i huvudsak all information lagrad elektroniskt och alla pappersdokument, ex. vis behandlarens arbetsmaterial under pågående behandling, förstörs direkt efter det att du avslutat din behandling hos oss. Den elektroniska informationen rensas ut årsvis och raderas från våra system. Tillgång till aktuell information begränsas endast till personal som är direkt involverad i ditt behandlingsarbete. Våra tekniska system skyddas av tekniska lösningar såsom funktioner för intrångs- och skalskydd, åtkomstskydd med personliga inloggningar och lösenord och fysiska och låsta dokumentskåp för all pappersburen information.

En journalhandling sparas i 10 år och raderas därefter. Vi lämnar aldrig ut journalinformation utan ditt tillstånd.

Övrig personlig information såsom kontaktinformationen används endast i behandlingsarbetet och för att hålla kontakt med dig. Det betyder att vi aldrig använder kontaktinformation i marknadsföringssyfte eller lämnar ut sådan till tredje part.

Frågor om information om dig och hur vi hanterar information kan ställas till vår verksamhetschef. Du når oss via vår växel på telefon 08-525 098 55 eller +46 (8) 525 098 55 om du ringer från utlandet. Du kan även maila oss på info[at]samtalshuset.se.