Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss via formuläret på kontaktsidan.

Frågor kring våra Terapeuter

Alla som arbetar hos oss har den utbildning som krävs för att arbeta med psykoterapeutiska samtal. Våra anställda är antingen Leg. Psykologer, Kuratorer eller Leg. Psykoterapeuter.

Om du kommer privat till oss så väljer du själv. Kommer du på remiss från en annan vårdgivare så tilldelas du en terapeut som vi anser lämplig utifrån sökorsaken i remissen.

När en remiss inkommer till oss så görs en bedömning av en speciell bedömningsgrupp vem som är bäst lämpad att träffa just dig utifrån det som framkommer i remissen.

Trots att en bedömning görs så kan det ibland bli fel och då får du som patient hos oss alltid byta terapeut. Det är viktigt för oss att det känns bra för dig med din terapeut och du får byta terapeut upp till tre gånger. Om ingen av våra terapeuter då passar dg så kan vi i samråd med dig skicka tillbaka din remiss för vidare remittering till en annan mottagning.

Du som är privat patient väljer alltid själv vem du vill träffa och den profession behandlaren ska ha. Kommer du till oss på remiss så är det vår bedömningsgrupp som tilldelar dig en lämplig terapeut utifrån det som framkommit i remissen och du kan då inte kräva att få träffa en specifik profession.

Samtalshuset arbetar på Primärvårdsnivå viket innebär att vi behandlar lättare till måttliga besvär. Ibland görs bedömningen att det är lämpligare att du remitteras till annan instans som har bättre förutsättningar att hjälpa dig.

Frågor om Samtalshusets App och hemsida

Samtalshuset byter för närvarande ut sin digitala plattform. Vi erbjuder därför just nu inga videomöten. Digitala möten bokas istället som telefonmöten under bytestiden.

Du loggar alltid in på online-bokningen med ditt mobila bankid.

Våra plattformar stöder PC/MAC och de vanligaste webb-läsarna Chrome, Firefox och Safari. Vi kan tyvärr inte ta ansvar eller hjälpa dig med din lokala utrustning.

Frågor om Bokning av tider

Du bokar genom att gå in på vår hemsida: https://samtalshuset.se/bokning/ Där kan du logga in med ditt mobila BankId och se dina bokningar, boka in fler besök samt avboka om du behöver det.

Du kan avboka besök vi vår onlinebokning på hemsidan eller genom att ringa vår bokningstelefon och lämna ett meddelande på nr 08-525 098 55.

Du kan omboka dina besök i vår onlinebokning genom att avboka de besök du inte vill ha och därefter boka ett nytt besök.

Du som är privat bokar så många tider som du vill och behöver. Du som kommer till oss på remiss kan boka upp maximalt 10 besök, men vi rekommenderar att du bara bokar ca 5-6 besök då det är svårt att avgöra hur många besök som verkligen behövs innan du börjat. Du har dock ingen automatisk rätt till ett visst antal samtal utan det är du tillsammans med din terapeut som ska komma fram till ett korrekt antal besök utifrån dina behov. Det är dock alltid bra att från början boka några fler tider på en gång för att undvika risker för väntetider som annars kan uppstå mitt i din behandling.

Många av våra terapeuter arbetar till stor del eller enbart på distans därför är det färre tillgängliga tider för fysiska besök i vår mottagning.

De flesta samtalstiderna för dig som kommer på remiss är 25 min, men undantag finns beroende på vad din vårdgivare har beslutat och underlag i remissen.

Region Stockholm godkänner tyvärr inte att två besök är bokade.

Du som remiss patient kan tyvärr inte påverka dina samtalstider hos oss då de är satta av din vårdcentral. Du som kommer privat styr själv över din samtalstid och kan då välja på 30, 50 alt 90 min. För par- och relationssamtal gäller andra tider.

Det är din vårdcentral som har bestämt längden på dina besök och det är inget som Samtalshuset kan påverka.

De flesta vårdgivare godkänner maximalt upp till 10 st samtal, men det kan bli både färre och några till beroende på problematik och din terapeuts och läkares bedömning.

Det är alltid den behandlade terapeuten, i samråd med dig som patient, som avgör om det är lämpligt att partner eller familjemedlem deltar under samtalet.

När du kommer till oss privat så bestämmer du själv samtalslängd samt vem du vill träffa hos oss. Du betalar då dina samtal för egna pengar. När du kommer till oss på remiss så bestäms samtalslängden av din vårdcentral och Samtalshusets bedömningsgrupp tilldelar dig den mest lämpade terapeuten utifrån din remiss. För dina besök betalar du den normala egenavgiften som gäller för besök inom primärvården. Högkostnadsskydd gäller. När behandlingsperioden för remissen är avslutad så skriver din terapeut ett remissvar till din läkare och med en kort sammanfattning av vad ni kommit fram till under samtalen.

Frågor om Journalföring

Du kan spärra din journal via din husläkare dvs att du inte samtycker till en sammanhållen journalföring

Begär i första hand ut din journal via din husläkare. Du kan också vända dig till Samtalshusets Kundtjänst och boka en tid då du kan hämta ut din journal fysiskt hos oss alt kan vi skicka den med rekommenderad post. Om vi behöver skicka den till dig utgår en avgift, fn 175 kr/försändelse (december 2023).

Vi försöker alltid hålla din journaltext kort och sammanfattande utan detaljer eller större beskrivningar. Det som främst framgår är temat för sessionen samt ev hemuppgifter och ditt mående just då.

All Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt lag skyldiga att föra journal och det är alltså inget vi kan välja att låta bli att göra.

Övriga frågor

Vi skriver i regel inga intyg utan hänvisar till din husläkare.

Vi är inga läkare och deltar därmed som regel inte i diskussioner kring sjukskrivningar utan hänvisar till din husläkare.

Vi är inga läkare och förskriver inte läkemedel utan hänvisar till din husläkare.

Använd kontaktformuläret på vår hemsida och uppge ditt ärende, datum för besöket som avses samt skälen till att du bestrider fakturan.