Samtalshuset SMS-tjänst

Använd gärna vår SMS-tjänst för att se bokade tider eller för boka av en tid!

För se dina bokade tider så skickar du ett sms till 072-455 04 00 med texten *ditt referensnummer*visa. Då får då ett sms med dina kommande bokningar (max 3 st). Med referensnummer menar vi det nummer som står högst upp på vänster sida i ditt välkomstbrev som du fått från oss. För varje bokad tid kan du även se ditt bokningsnummer.

För att avboka en bokad tid så skickar du ett sms till 072-455 04 00 med texten *ditt referensnummer*avboka. Då avbokas din nästkommande tid. Vill däremot avboka en annan tid så måste du dessutom lägga till ditt bokningsnummer. Då ser ditt sms ut så här: *ditt referensnummer*avboka*ditt bokningsnummer.

OBS! Att du alltid måste skriva en asterisk (*) på båda sidor om ditt referensnummer och inte skriva in blanktecken före visa/avboka.

Du kan av säkerhets skäl bara skicka SMS meddelanden till oss från det mobilnummer som vi har registrerat i vårt bokningssystem. Om du skickar från ett annat nummer så fungerar det inte.

OBS! Med referensnummer menas den siffra som står i ditt välkomstbrev och bokningsnummer är den siffran som står efter bokningsdatumet i det sms som vi skickat till dig.

Exempel på hur sms kan se ut
(Referens 10101 och Bokningsnummer 20102):

– Fråga på bokningar, skicka sms: *10101*visa

– Avboka nästa bokade tid, skicka sms: *10101*avboka

– Avboka specifik bokad tid i sms frågesvaret, skicka sms: *10101*avboka*20102